KOMANDA

UAB „Medstatyba“ įkurta 1993 m. pavasarį. Kolektyvo pagrindas – patirtį turintys (atestuoti) specialistai. Tačiau taip pat į mūsų gretas įsilieja ir jauni, gabūs, perspektyvūs bei kompetentingi specialistai.

Įmonėje dirba atestuotuoti darbuotojai šiose veiklos kategorijose:

Projektų vadovai

Projektų vykdymo priežiūros vadovai

Architektai, architektūrinės dalies projektų vadovai

Inžinieriai-konstruktoriai, statinio konstrukcinės dalies projektų vadovai

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinieriai, šios dalies projektų vadovai

Šildymo-vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinieriai, šios dalies projektų vadovai

Šilumos gamybos ir šilumos tiekimo inžinieriai, šios dalies projektų vadovai

Elektrotechnikos inžinieriai, šios dalies projektų vadovai

Ryšių (telekomunikacijų) ir kompiuterinio tinklo inžinieriai, šios dalies projektų vadovai

Apsauginės signalizacijos inžinieriai ir šios dalies projektų vadovai

Gaisrinės signalizacijos inžinieriai ir šios dalies projektų vadovai

Procesų valdymo ir automatizacijos dalies inžinieriai ir šios dalies projektų vadovai

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies vadovai

Statybos skaičiuojamosios kainos dalies projektų vadovai

Susisiekimo komunikacijos inžinieriai, šios dalies projektų vadovai (keliai, gatvės)

Kraštotvarkos inžinieriai

Teritorijų planavimo specialistai

Ekspertai