Paslaugos

TECHNINĖS KONSULTACIJOS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

TECHNINIAI PROJEKTAI

DARBO PROJEKTAI

TECHNINIAI DARBO PROJEKTAI

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAI

PROJEKTŲ APRAŠAI

SUPAPRASTINTI PROJEKTAI

PROJEKTO DERINIMAS SU ATSAKINGOMIS INSTITUCIJOMIS

STATYBŲ LEIDIMO GAVIMAS

PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA

PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA

   Statinių kategorijos:

     – Objektai, kurie nelaikomi statiniais;
     – Nesudėtingi statiniai;
     – Neypatingi statiniai;
     – Ypatingi statiniai.

   Statinių grupės:

   • Gyvnamieji ir negyvenamieji pastatai;
   • Susisiekimo komunikacijos: keliai (rajoniniai), keliai (gatvės), oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai;
   • Inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), vandentiekio, šilumos tiekimo (skirstomieji), nuotekų šalinimo, elektros (iki 400 kV įtampos), elektroninių ryšių infrastruktūra;
   • Kiti statiniai;
   • Kultūros paveldo statiniai.